Gazetenin Tarihi

Gazetenin Tarihi, Gazetelerin ilk ortaya çıkışı ve gelişimi

Gazetenin Tarihi – Günümüz modern gazetelerinin ilk çıkışı 17. yüzyıl başlarına 1600-1620 yıllarına kadar dayanmaktadır. İlk İngilizce gazete olan ”The Courant” gazetesinin 1620’de Amsterdam’da yayınlanmasıyla dünya iletişimde yeni bir çağa girmiştir. İlk gazeteler ticari amaçlardan ziyade, kitleleri ikna etme amacıyla kitle iletişim aracı olarak, ekonomik gücü elde etmiş ancak siyasi otoriteye dahil olması engellenmiş burjuva sınıfı tarafından egemen siyasal statükoya karşı özellikle demokrasi ve özgürlük gibi kavramları kullanarak güçlü bir silah olarak kullanılmıştır.

  • İlk gazete: aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historie

Basan: Johann Carolus

Basım yılı: 1605

  • İlk İngilizce gazete: The Courant

Basım yılı: 1620

Basım yeri: Amsterdam

  • İlk Türkçe gazete: Vekdyi-i Misriye

Basım yılı: 1828

Basım yeri: Mısır-Kahire

Türkiye’de ise gazete ve basın Tanzimat’tan sonra imparatorluğun sıkı denetimlerinde bilhassa iktidarın haber ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak imparatorlukta yer bulmaya ve yayılmaya başlamıştır.

İlk basın kanunları